Časté dotazy

Jak na licenci?

Jak získat licenci pro účast v závodech?

Od sezony 2016 náš klub již není pověřen výkonem funkce střediska motocykového sportu. Postup vyřízení licence zůstává stejný akorát vše probíhá s klubem pověřeným výkonem funkce SMS..

Kromě závodního stroje, který odpovídá technickým předpisům pro třídu, ve které si přejete závodit je nutností závodní licence Autoklubu ČR. Jezdci žádající o licenci poprvé se musí povinně zúčastnit školení jezdců, které zpravidla probíhá v únoru nebo březnu před sezónou. Na školení jezdců se zároveň probírají všechny změny technických a sportovních řádů a všechny další organizační záležitosti k aktuální sezóně. Proto je školení doporučeno všem každý rok absolvovat. Pokud nemáte možnost, se školení zúčastnit je možné si domluvit náhradní termín viz. kontakty, které může být zpoplatněné. Na žádosti o licenci, kterou najdete ZDE, dále potřebujete krom razítka o absolvování školení jezdů (okénko pro razítko a podpis vedoucího SMS), také potvrzení lékaře o zdravotní prohlídce. Pro jezdce mladší 18 let je povinná prohlídka u odborného sportovního lékaře. Seznam pracovišť naleznete vždy v aktuální na tomto odkazu ZDE. U jezdců mladších 18 let je dále nutné mít ověřený podpis obou rodičů, ověřování dnes probíhá například na každé poště na počkání. Pokud máme razítko, které potvrzuje absolvování školení, lékařskou prohlídku a eventuelně potvrzené podpisy obou rodičů můžeme se pohnout dál.

Jaký typ licence vybrat?

Aktuální typy a ceny licencí Autoklubu ČR můžete najít ZDE. Pokud plánujete starty pouze na území České republiky, bude Vám stačit Národní licence typu C (800,- Kč) pro jezdce nad 16 let nebo typu Národní M (500,-) pro jezdce do 16 let. Důležité je, že k národní licenci typu C není možné dokoupit „povolení ke startu“ které je potřeba pro start v zahraničí, takže pokud si člověk během roku rozmyslí svojí účast například na Slovensku, není možné již startovací povolení dokoupit. Pro ty, kdož svojí účast v zahraničí plánují je proto lepší žádat o národní licenci typu B (1000,-) ke které jde poté dokoupit povolení ke startu buďto jednorázové na jeden závod (500,-) nebo celoroční povolení ke startu (1500,-). Toto vše platí pro jezdce starší 16ti let. Pro jezdce do 16 let, kteří plánují startovat i když třeba jen jednou v zahraničí se spíše vyplatí pořídit rovnou mezinárodní licenci M (1000,-) u které již nemusíte dodatečně žádat o povolení ke startu a platí po celé Evropě celý rok na neomezený počet závodů. Jediný háček, je v tom, že k mezinárodní licenci je potřeba mít i náležité úrazové pojištění, podle požadavků FIM Europe (viz ročenka strana 126 ZDE). Potřebné pojištění lze sjednat přes Autoklub ČR díky rámcové smlouvě s firmou Renomia nebo u jakékoli jiné pojišťovny.

Pojištění

Díky rámcové smlouvě s firmou Renomia, je možné za zvýhodněných podmínek získat úrazové a cestovní pojištění. Detailnější informace ZDE. Formulář přihlášky k úrazovému pojištění národnímu najdete ZDE. Formulář pro mezinárodní pojištění ZDE. Po vyplnění formuláře stačí výslednou částku zaslat na účet našeho klubu 2890135001/5500, jako variabilní symbol použijte rodné číslo pojištěného. Dále je potřeba vyplněný formulář zaslat oskenovaný nebo poštou na adresu našeho klubu viz. kontakty.

Jak dále pro licenci?

Pokud máme kompletně vyplněný formulář žádosti o licenci se všemi náležitostmi a případně také pojištění, je potřeba zaslat částku za Vámi zvolený typ licence a pojištění na účet našeho klubu 2890135001/5500 s variabilním symbolem 111. Zároveň je také potřeba poslat formulář žádosti o licenci  poštou na adresu našeho klubu: Mini racing – skútr klub v AČR, Na Harfě 1, Praha 9, 19000. Licenci poté dostanete na prvním závodě sezóny nebo Vám jí můžeme poslat poštou, pokud bude potřeba. Žádost o licenci lze také odevzdat na školení jezdců pokud přijedete s formulářem, který již bude potvrzený od lékaře.

Jak je to s jednorázovou licencí?

Jednorázovou licenci na jeden závod je možné vystavit, cena je 400,- Kč pro všechny typy kategorií, ale je potřeba absolvovat všechny náležitosti, které jsou potřeba pro licenci celoroční. Je tedy potřeba mít zdravotní prohlídku a případně ověřené podpisy obou rodičů pro jezdce do 18 let. Z těchto důvodů není možné jednorázovou licenci vystavit na místě v den závodu. Je potřeba o ni žádat alespoň s týdenním předstihem před závodem.

 autoklub   

Google+